Paardrijd-ongeval & letselschade

Door strijdersadmin,

  Geplaatst onder: Algemeen, Dieren, Eigen schuld, Schadevergoeding, Sport en spel
  Reacties: Reacties uitgeschakeld voor Paardrijd-ongeval & letselschade

paardrijd-ongeval

Paardrijden is sinds jaar en dag mijn favoriete hobby! Het houden van paarden en het paardrijden zelf is niet zonder risico’s is. Een paard is een dier waarvan het gedrag soms onberekenbaar is. Het paard maakt een onverwachte beweging, het trapt of de ruiter valt van het paard. Je snapt:

de kans dat een paardrijd-ongeval leidt tot lichamelijk letsel is aanzienlijk. ..

| Paardrijd-ongeval & bezitter aansprakelijk:

Heb je letsel opgelopen door het paard van een ander (door een spontane gedraging van het paard)? Het is bij wet geregeld dat de bezitter van een dier aansprakelijk is voor alle schade die het dier aanricht. De bezitter van een paard is dus aansprakelijk voor de letselschade die het paard veroorzaakt. Een bezitter is diegene die het paard voor zichzelf houdt. Meestal de eigenaar, maar het kan bijvoorbeeld ook degene zijn die het dier onderhoudt. De ouders van een minderjarig kind zijn vervangend aansprakelijk voor de paarden van hun kinderen. Het kan ook zo zijn dat het paard niet één bezitter heeft, maar meerdere. In dat geval zijn alle bezitters van het paard aansprakelijk voor de letselschade.

| Paardrijd-ongeval & manege aansprakelijk

De bezitter van een paard is niet aansprakelijk als het paard ‘bedrijfsmatig’ werd ingezet door bijvoorbeeld een manege. In dat geval is niet de bezitter van het paard, maar de bedrijfsmatige gebruiker (de manege) aansprakelijk voor het paard.

| Paardrijd-ongeval & vergoeding letselschade

De schade bij een paardrijd-ongeval wordt meestal niet volledig vergoed. Omdat de ruiter door het berijden van het paard, “een zeker risico op ongelukken accepteert”. Minimaal 50 % van de letselschade van de ruiter wordt altijd vergoed. Maar, de praktijk wijst uit dat een vergoeding na zo’n ongeval fors meer kan zijn. De hoogte van een vergoeding is afhankelijk van omstandigheden, zoals:

  • fouten van de instructeur tijdens de les;
  • niet ter beschikking stellen van deugdelijk materiaal (zadel, cap);
  • onvoldoende toezicht;
  • geschiktheid van het paard voor het doel;
  • leeftijd en rijervaring van de ruiter.

| Paardrijd-ongeval & eigen schuld

Voor de bepaling van de mate van de eigen schuld, is de weging van de omstandigheden belangrijk. Ook voor de hoogte van de schadevergoeding. Leg dus altijd jouw zaak voor aan een jurist van De Strijders om te kijken waar jij recht op hebt.

schadevergoeding bij letsel