Schadebeperkingsplicht

Door strijdersadmin,

  Geplaatst onder: Algemeen, Schadebeperkingsplicht, Schadevergoeding
  Reacties: Reacties uitgeschakeld voor Schadebeperkingsplicht

schadebeperkingsplicht

Schadebeperkingsplicht – say what?

“U had de plicht om uw schade te beperken” – lees ik vaak in brieven van verzekeraars. Aan mij wordt dan gevraagd waarom die kosten niet gemaakt mochten worden. Ik zal het uitleggen.

| Schadebeperkingsplicht: wat betekent het?

Verzekeraars gebruiken het maar al te graag in correspondentie: de schadebeperkingsplicht. Je kunt je misschien wel indenken dat verzekeraars zo min mogelijk willen uitbetalen. Maar die schadebeperkingsplicht wordt niet gebruikt om jou te pesten. Nee. Jij hebt na het ongeval de verplichting om de schade te beperken. Nouja, waar mogelijk.  Zo staat het in de wet. Wij leggen het jou uit.

| Maak kosten die in verhouding zijn

Dat de door jou gemaakte kosten in verhouding moeten zijn is wel logisch. Stel: jouw scooter raakt beschadigd door een ongeval. Nu moet jij een andere scooter huren om naar je werk te kunnen? Van jou wordt nu verwacht dat jij een vergelijkbare scooter zoekt. En het is ook niet de bedoeling dat jij persé naar Amerika moet om daar de beste behandeling te krijgen voor jouw letsel.

| Zoek op tijd hulp en maak ook gebruik van die hulp

Als jij klachten hebt na het ongeval, dan wordt van jou verwacht dat je hulp zoekt voor die klachten. En, ook dat jij daadwerkelijk meewerkt aan de behandeling die jou geboden wordt. Dat is ook logisch. Want als jij blijft doorlopen met jouw klachten en jij laat je niet behandelen? Dan bestaat de kans dat jou klachten verergeren. Bovendien wil je herstellen van jou letsel, dus het is gewoon heel slim om wel te doen.

| Gebruik de voorzieningen die er al zijn

Voorzieningen die er al zijn? Jep. Ook dat wordt van jou verwacht. Soms is het dus zo dat jij een tegemoetkoming moet aanvragen bij de gemeente. Bijvoorbeeld als jouw woning moet worden aangepast. Hoezo? Jij hebt toch niet gevraagd om die woningaanpassing? Precies. En alle (WMO) voorzieningen die een gemeente verstrekt, betalen zij uit de algemene middelen. De verzekeraar van jouw wederpartij, int ieder jaar de premie voor afgesloten verzekeringen. Dus wij van DeStrijders vinden het niet meer dan eerlijk dat de verzekeraar jouw kosten vergoedt. Daar zullen wij ook voor strijden.

| Re-integreer

Jij zult na een ongeval moeten re-integreren. Als jij na een ongeval jouw baan verliest, zul jij je best moeten doen om weer passend werk te vinden. Doe je dat niet, dan ben je de pineut. Het is natuurlijk niet zo dat jij alle banen moet accepteren: het moet wel redelijk zijn. Want als je in Haarlem woont, kan niet van jou worden verwacht dat jij een baan op de Veluwe accepteert.

| En de wederpartij?

Heeft de wederpartij ook een plicht? Jep. Ook de wederpartij heeft een schadebeperkingsplicht. Meestal is dat de verzekeraar van de wederpartij. De verzekeraar moet zorgen dat jouw klachten niet verergeren tijdens het schadevergoedingsproces → dat is al belastend genoeg. Zo moet de verzekeraar op tijd jouw voorschot over maken.  Onnodige discussies moeten worden vermeden te worden. En belangrijk:  de verzekeraar moet zorgen dat jij je (oude) leven weer zo snel mogelijk kunt oppakken. Helaas zijn er veel verzekeraars die dit anders zien.

Wij van DeStrijders helpen jou graag. Wat ons zo bijzonder maakt? Onze 360-graden-om-jou aanpak. Met die aanpak sta jij centraal. Onze focus ligt op jou en op alles om jou heen. Niet alleen op de schadevergoeding of op de juridische vraagstukken: wij regelen het voor jou maximaal haalbare in alle opzichten. Natuurlijk verliezen wij het juridische niet uit het oog. Natuurlijk gaan wij voor jouw schadevergoeding. Maar, wij kijken vooral naar wat jij nodig hebt voor jouw herstel. Zodat jij je leven kunt oppakken.eigen schuld bij letselschade