Juridische hulp na mishandeling

Aangifte doen

Doe zo snel mogelijk aangifte bij de politie als je slachtoffer bent van mishandeling. Zo kan de dader opgespoord worden en zo kun je aanspraak maken op een schadevergoeding.

Schadevergoeding

Als slachtoffer van mishandeling kun je tijdens het strafproces om een vergoeding van de geleden schade vragen. Je kunt dit schriftelijk aanvragen via het “voegingsformulier”. Dit heet voegen, want je voegt jezelf in het strafproces. Dit formulier wordt automatisch naar jou toegestuurd zodra een verdachte van jouw mishandeling strafrechtelijk wordt vervolgd. Vul het formulier nauwkeurig in! Het Slachtofferloket kan je bij het voegen helpen. Uiteindelijk doet de strafrechter een uitspraak over jouw schade. Meer informatie hierover vindt je op: www.rijksoverheid.nl/slachtofferbeleid.

Recht op (gratis) rechtsbijstand

Als slachtoffer van een mishandeling heb je het recht op (gratis) rechtsbijstand. Een advocaat kost geld, maar ook als je weinig geld hebt, kun jij jezelf door een advocaat laten bijstaan. Afhankelijk van de hoogte van jouw inkomen, kan jouw advocaat via de Raad voor Rechtsbijstand een vergoeding ontvangen voor de gemaakte kosten. Meer informatie hierover vindt je op www.rijksoverheid.nl/slachtofferbeleid.

Slachtofferloket

De politie, het Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland werken in het Slachtofferloket samen om slachtoffers van misdrijven beter te ondersteunen. Je kunt bij het Slachtofferloket terecht voor informatie, advies en ondersteuning tijdens het hele strafproces.

Schade via civiele procedure

Wordt jouw schade niet vergoed door een verzekering of via een voeging in het strafproces? Dan kun je bijvoorbeeld de verdachte aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Je doet dat door een civiele procedure te beginnen voor de burgerlijke rechter. Het is verstandig juridisch advies in te winnen voordat je aan een dergelijke procedure begint. Dit kan bijvoorbeeld bij het Juridisch Loket of bij een advocaat. Als je het geld niet hebt voor een civiele procedure, kun je een beroep doen op de Raad voor Rechtsbijstand.