Juridische hulp bij overlijden na letselschade

Overlijden na letselschade: wie krijgt een vergoeding?

Als een slachtoffer van letselschade is overleden door het ongeval, heb je als nabestaande(n) recht op een schadevergoeding. De wet zegt dat je bij het overlijden van een slachtoffer een schadevergoeding kunt krijgen als de wettige echtgenoot en de minderjarige kinderen van de overledene (de ex-echtgenoot kan dus geen schadevergoeding of vergoeding voor gemiste alimentatie krijgen). En, als andere bloed- of aanverwanten (meerderjarige kinderen), als de overledene in het geheel of gedeeltelijk voorzag in het levensonderhoud. Het is niet nodig dat de bloed- of aanverwanten met de overledene in gezinsverband woonden. Ook anderen die samenwoonden met de overledene hebben recht op een schadevergoeding, evenals pleegkinderen als zij in gezinsverband met de overledene hebben samengewoond, de overledene geheel of gedeeltelijk in hun onderhoud heeft voorzien, de voortzetting van het samenwonen zeer waarschijnlijk was en de nabestaanden redelijkerwijs niet in staat zijn zelf in hun eigen onderhoud te voorzien.

Wat wordt vergoed bij overlijdensschade?

Welke schadeposten kunnen de nabestaanden van de overledene claimen?

  • de – niet verzekerde – kosten van begrafenis of crematie (kosten moeten redelijk zijn);
  • het weggevallen levensonderhoud (inkomen/pensioen) waarmee de overledene jou voorzag;
  • de door de overledene uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden aan het (eigen) huis en de hulp die hier nu voor moet worden ingeschakeld;
  • de door de overledene uitgevoerde huishoudelijke taken en de hulp die hier nu voor moet worden ingeschakeld;
  • de door de overledene uitgevoerde werkzaamheden ivm verzorging van de kinderen en de hulp die hier nu voor moet worden ingeschakeld.

Overlijden huisman/vrouw en letselschade
Was de overledene huisman of -vrouw? Dan bracht hij of zij geen inkomsten binnen, maar wat hij of zij in het huis deed had ook waarde. Daarom moet onder het wegvallen van levensonderhoud ook gerekend worden de waarde van de huishoudelijke arbeid, de verzorging van de kinderen en de klussen in het huis, die de overledene in het gezin inbracht, zoals bijvoorbeeld het schilderwerk etc.

Wat wordt niet vergoed bij letselschade na overlijden?

Als uitkeringen worden gedaan als gevolg van het overlijden, komen deze in mindering op de overlijdensschade, zoals de ongevallenverzekering, de levensverzekering, de verzekerde kosten van de begrafenis/crematie en de ANW- of pensioenuitkering. Zulke uitkeringen verminderen namelijk de behoeftigheid van de nabestaanden. Daarnaast hebben slachtoffers van letselschade schadebeperkingsplicht. Daar valt onder dat nabestaanden eerst een beroep moeten doen op de bestaande verzekeringen, voordat zij schade claimen bij een wederpartij.

Affectieschade en smartengeld na overlijden
Er is in Nederland nog geen recht op vergoeding van smartengeld voor nabestaanden. In sommige gevallen kan er wel een recht ontstaan op vergoeding van shockschade. Maar, dan moet sprake zijn van ernstig geestelijk letsel overgehouden aan het ongeval en het overlijden van de geliefde.

Schade van ‘derden’ na overlijden
Schade van derden – als bijvoorbeeld de (overleden) vader het huis van de zoon altijd schilderde wordt niet gezien als schade van het slachtoffer maar van de zoon. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld als oma altijd op het kleinkind paste en de dochter na het overlijden van haar moeder nu een betaalde oppas dient te regelen. Ook deze schade wordt niet vergoed. Anders is het als de grootmoeder tegen betaling oppaste en deze bron van inkomsten nu wegvalt.

Overlijden en letselschade: overleden kind

Als een minderjarig kind overlijdt blijf de vergoeding beperkt tot een vergoeding van de begrafenis- of crematiekosten. In geval van overlijden van een baby, worden vaak ook de kosten voor het inrichten van de kinderkamer vergoed. Zorgde een overleden kind voor het levensonderhoud van de ouders? Dan hebben de ouders een recht op vergoeding van dat weggevallen levensonderhoud. Denk aan het weggevallen inkomen maar ook aan de door de overledene uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden of huishoudelijke taken in het huis.

schadevergoeding bij letsel