Letsel bij sport en spel

Door strijdersadmin,

  Geplaatst onder: Algemeen, Schadevergoeding, Sport en spel
  Reacties: Reacties uitgeschakeld voor Letsel bij sport en spel

schadevergoeding sport

Sport: risky business!

Weet je nog “het gevecht” van 2016: Badr Hari vs. Rico Verhoeven? Badr moest opgeven omdat hij geblesseerd was aan zijn elleboog. Was Rico aansprakelijk voor die blessure?

Badr begon de wedstrijd goed en bezorgde Verhoeven een wond aan zijn neus. Maar Rico won: Badr gaf in de tweede ronde op vanwege een blessure aan zijn elleboog. Waren zij aansprakelijk voor de verwondingen die zij elkaar hadden toegebracht? Nee. Ik zal je uitleggen hoe het zit… 

| Sport & spel en letsel :

Een kickbokser kan zijn tegenstander niet zo snel aansprakelijk stellen voor zijn letsel als hij zich aan de spelregels van de sport heeft gehouden. Dat zou anders zijn als er bijvoorbeeld een stuk uit zijn oor wordt gebeten. Logisch: dat hoort niet binnen de gedragingen of spelregels van de sport. Ook kan een kickbokser aansprakelijk zijn als hij met dezelfde krachtige vuist wordt uitgehaald naar een toeschouwer buiten de ring. Dat hoort ook niet bij de spelregels. Het komt er dus op neer dat het gedrag van de kickbokser volgens de regels van het spel, binnen de touwen wordt getolereerd. Zijn gedrag wordt in het kader van de sport niet snel als “onrechtmatig” gekwalificeerd. Buiten de touwen is het wel een ander verhaal. 

| Sport & spel en letsel: waar ligt de grens?

De hoogste rechter heeft bepaald dat je als sporter of toeschouwer (!) ‘bepaalde gedragingen’ kunt verwachten waardoor je letsel krijgt. Je neemt dus “bewust” een risico door een sport te doen (of ernaar te kijken).  Het gaat bij aansprakelijkheid van de sporter altijd om de vraag of zijn gedrag of zijn handeling hoort bij het spel óf dat zijn gedrag echt onsportief is. En dan zo erg, dat hij met recht verontwaardiging van andere spelers en toeschouwers opwekt. Samengevat: het moet gaan om een bepaalde hardheid die uitgaat boven alles wat bij die sport op het feitelijke beoefende niveau als acceptabel geldt.

| Sport & spel en letsel: amateur of topsporter?

De persoonlijke kwaliteiten en kennis van de speler of sporter tellen niet mee: van een topsporter mag verwacht worden dat hij vaak over meer techniek en bekwaamheden beschikt dan een recreant of amateur sporter. Een amateursporter is trouwens nog minder vaak aansprakelijk dan een topsporter. Want de topsporter kent vaak beter de risico’s van de sport of het spel. Juist door ervaring en routine.

schadevergoeding bij letsel